Ateitis – elektronikams!

Tapk trokštamu specialistu ir dalyvauk elektronikos technologijų proveržyje.

Didžiausios elektronikos komponentų gamybos įmonės, šiuo metu susikoncentravusios Kauno regione, „Continental Automotive Lithuania“, „HELLA Lithuania“, „Kitron“ ir „Littelfuse LT“ ir „Teltonika Networks“ nuolatos ieško elektronikos specialistų dalyvauti kuriant ir valdant modernias technologijas. Jos siūlo patrauklų atlyginimą, tobulėjimo ir karjeros galimybes, papildomas vertes įmonėje. Elektros ir elektronikos specialistų kompetencijos nėra bendrosios kompetencijos, kurias paprasta įgyti savarankiškai, todėl Kauno technologijos universitetas (KTU) ir Kauno technikos kolegija (KTK) suremia pečius, kad padėtų mokiniams pasiruošti kūrybiškai taikyti žinias elektronikos, mechatronikos, susijusiose srityse ir pradėti džiaugsmą ir naudą teikiančią profesinę veiklą.

 • ≈ 2 500Darbuotojų dirba penkiose elektronikos komponentų gamybos įmonėse Kaune
 • > 4,7 kartų Šioms įmonėms pradėjus veiklą regione inžinerinės pramonės specialistų paklausa viršija pasiūlą
 • 2 000Tiek papildomų darbo vietų elektronikos inžinieriams bus sukurta vien Kaune per 5 metus

Ką dirbti po elektronikos inžinerijos studijų?

Elektronikos inžinierius

Elektronikos inžinierius

 • Projektuoja ir modeliuoja prototipus, atlieka skaitmeninio analogo ir jutiklių grandinės bandymus bei nustato, ar prototipas atitinka dizaino specifikacijas.
 • Atsako į klientų, produkto inžinierių bei testavimo inžinierių užklausas.
 • Ištiria įrenginių gedimus ir siūlo sprendimus.
 • Atsižvelgia į klientų reikalavimus parenkant tinkamą produktą.
 • Peržiūri EMC / ESD bandymo specifikacijas ir parengia bandymų planą.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: „Junior“ (iki 2 metų) 1000 – 1600  ir „Mid“ lygio (2–5 metai) 1600 – 2200 Eur, „Senior“ (nuo 5 metų) 2200 – 3000 Eur (2022 birželio mėn. AFR inform.)

Inžinerinių projektų vadovas

Inžinerinių projektų vadovas

 • Valdo naujus projektus nuo koncepcijos iki produkto paleidimo, koordinuoja tarpfunkcinės projekto komandos pastangas.
 • Stebi ir kontroliuoja laiką ir kaštus, paskiria projektams ir raportuoja vadovybei.
 • Koordinuoja APQP ir Toll Gate Review veiklas.
 • Prireikus, kartu su komandos nariais, parengia prevencinius ir korekcinius veiksmų planus.
 • Valdo nekomercinę sąsają su klientu.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis Kauno regione: „Junior“ (iki 2 metų) ir „Mid“ lygio (2–5 metai) 1500–2000 Eur, „Senior“ (nuo 5 metų) 2200–2500 Eur (neto)

Testavimo laboratorijos inžinierius

Testavimo laboratorijos inžinierius

 • Atlieka išdirbamų gaminių įvairius elektrinius, mechaninius, hidraulinius, temperatūrinius, vibro ir kitus bandymus pagal pateiktą planą. Bandymų atlikimui naudoja įvairius laboratorijoje turimus matavimo prietaisus bei bandymų įrangą.
 • Rengia ir pateikia bandymų ir patikros ataskaitas bei pateikia tvirtinimui tiesioginiam vadovui. Praneša tiesioginiam vadovui apie visus nukrypimus nuo grafiko ir priežastis.
 • Laiku organizuoja laboratorijos įrangos patikrą ir remontą.
 • Užtikrina, kad bandymai būtų atliekami pagal atitinkamus testų standarto reikalavimus.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis Kauno regione: „Junior“ (iki 2 metų) ir „Mid“ lygio (2–5 metai) 1200–1600 Eur, „Senior“ (nuo 5 metų) 1600–2300 Eur (neto)

Kokybės užtikrinimo inžinierius

Kokybės užtikrinimo inžinierius

 • Rengia naujai kuriamų gaminių proceso kontrolės planus, prižiūri esamus.
 • Vykdo vidinius auditus: kokybės ir aplinkosaugos sistemos, gamybinio proceso ir produkto.
 • Vykdo koreguojančius ir prevencinius veiksmus neatitikčių šalinimui.
 • Vykdo kokybinių rodiklių analizę, proceso tobulinimą.
 • Ruošia kokybės dokumentus, ataskaitas.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis Kauno regione: „Junior“ (iki 2 metų) ir „Mid“ lygio (2–5 metai) 1000–1500 Eur, „Senior“ (nuo 5 metų) 1800–2200 Eur (neto)

Tiekėjų kokybės vystymo inžinierius

Tiekėjų kokybės vystymo inžinierius

 • Vadovaujantis nustatytomis procedūromis bei metodikomis sprendžia kokybinius klausimus su tiekėjais, iškilusius praktinėje įmonės veikloje.
 • Pildo ir analizuoja tiekėjų kokybės rodiklius bei atlieka dokumentų parengimą.
 • Vykdo kokybės sistemos, produkto ir proceso auditus pas tiekėjus.
 • Dalyvauja naujų produktų kūrimo komandiniame darbe.
 • Remiantis automobilių pramonės bei vidiniais įmonės reikalavimais prižiūri, tikrina ir tvirtina tiekėjų kokybės dokumentus, skirtus prekės tinkamumo įvertinimui.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis Kauno regione: „Junior“ (iki 2 metų) ir „Mid“ lygio (2–5 metai) 1200–1700 Eur, „Senior“ (nuo 5 metų) 1700–2000 Eur (neto)

Gamybinių procesų inžinierius

Gamybinių procesų inžinierius

• Rengia/atnaujina technologinius proceso dokumentus, vadovaujantis kokybės, užsakovų ir kitais vidiniais reikalavimais.
• Analizuoja neatitikčių priežastis ir sąsajas gamyboje, teikia pasiūlymus neatitikčių kaštams mažinti.
• Kontroliuoja technologinę drausmę ir gaminamos produkcijos kokybę gamybos skyriaus padaliniuose.
• Atlieka eksperimentinius darbus, kai į gamybą įdiegiami nauji technologiniai procesai ir gaminami pramoniniai pavyzdžiai.
• Skaičiuoja materialinių sąnaudų normatyvus, technologinių procesų ekonominį efektyvumą.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis Kauno regione: „Junior“ (iki 2 metų) ir „Mid“ lygio (2–5 metai) 1200–1700 Eur, „Senior“ (nuo 5 metų) 1700–2000 Eur (neto)

Produkto inžinierius

Produkto inžinierius

 • Tiria ir vysto naujų produktus ar technologijas.
 • Analizuoja ir apibendrina klientų reikalavimus.
 • Ruošia funkcinius reikalavimus gaminio testavimui (bandymų, testų ir gamybinei įrangai).
 • Tobulina egzistuojančius metodus ir produktus.
 • Ruošia prototipus ir juos testuoja.
 • Ruošia dokumentaciją ir ją išleidžia, valdo dizaino pakeitimus.
 • Vykdo techninę komunikaciją su klientais ir tiekėjais.
 • Veda projektą iki dizaino patvirtinimo (laikas, pinigai, kokybė).

Mėnesinio atlyginimo vidurkis Kauno regione: „Junior“ (iki 2 metų) ir „Mid“ lygio (2–5 metai) 1000-1500 Eur, „Senior“ (nuo 5 metų) 1600-2200 Eur (neto)

Įterptinių sistemų programuotojas

Įterptinių sistemų programuotojas

 • Atlieka naujų gaminių reikalavimų analizę, ruošia programinės įrangos reikalavimus.
 • Ruošia ir tikrina programinės įrangos techninę dokumentaciją.
 • Kuria ir testuoja programinę įrangą, ruošia testavimo ataskaitas.
 • Valdo ir kontroliuoja programinės įrangos pakeitimus. 
 • Vykdo programinės įrangos palaikymą, šalina klaidas.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: „Junior“ (iki 2 metų) 1000 – 1700  ir „Mid“ lygio (2–5 metai) 1800 – 2500 Eur, „Senior“ (nuo 5 metų) 2500–3300 Eur (2022 birželio mėn. AFR inform.)

Rodyti daugiau

Kur dirbti po elektronikos inžinerijos studijų?

Pateikite savo įmonės aprašymą

Kur studijuoti elektronikos inžineriją?

Sužinok apie mūsų renginius ir naujienas:

Nori pasiruošti stojimui ar daugiau sužinoti apie elektronikos inžineriją?