Apsidairę po namus turbūt sutiksite, kad pusė juose esančių daiktų – technologiškai pažangūs elektroniniai prietaisai. Televizorius, mikrobangų krosnelė, robotas-siurblys – tai išradimai, kurie ne tik palengvina buitį, bet ir glaudžiai susiję su mūsų laisvalaikiu. Tačiau ar kada pagalvojote, kad elektros ir elektronikos (EE) specialistų darbas – tai ne tik laidų litavimas ar buitinių prietaisų tvarkymas?

Remdamiesi populiarios vaikiškos Ričardo Skerio knygos „Ką žmonės dirba visą dieną?“ idėja, Kauno EE klasterio atstovai – „HELLA Lithuania“, „Littelfuse“ ir „Kitron“ – pristato 14 pagrindinių specialybių, atskleidžiančių ne tik techninę, bet ir kūrybinę elektros ir elektronikos profesionalų darbo pusę.

EE specialistų darbo diena UAB „HELLA Lithuania“:

1. Elektronikos technikas

Dirba techninės priežiūros komandoje, kurios tikslas – nenutrūkstamas eksploatuojamos automobilių elektronikos komponentų gamybos įrangos veikimas. Šioje pozicijoje dirbantis žmogus privalo turėti gilių elektronikos srities žinių ir praktinių įgūdžių, kad galėtų atlikti testavimo įrangos periodinį techninį aptarnavimą, šalinti iškilusius gedimus bei juos analizuoti. Be to, daug dėmesio skiriama įrangos techninės priežiūros optimizavimui ir tobulinimui.

2. Gamybos inžinierius

Taikydamas elektronikos žinias parenka optimaliausią gamybos procesą ir testavimo technologiją sukurto automobilių elektronikos komponento, pavyzdžiui, radaro sensoriaus, kuro bako kontrolės modulio,  turbinos oro slėgio aktuatoriaus ir kitų gamybai. Vykdant serijinę gamybą elektronikos supratimas leidžia lengvai valdyti ir organizuoti linijos priežiūrą ir spręsti dėl efektyvumo iškilusias problemas.

3. Kokybės laboratorijos analizės asistentas

Pagrindinė šio darbuotojo funkcija yra serijinės automobilių elektronikos komponentų kokybės reguliari patikra ir visų gamybos linijose aptiktų nekokybiškų gaminių techninė analizė, siekiant nustatyti galimus gamybos linijų ir įrenginių gedimus ir nekokybiškus komponentus. Analizės asistentas savo darbe naudoja moderniausius fizinių ir elektrinių parametrų matavimo įrengimus – optines matavimo mašinas, elektroninius mikroskopus, multimetrus, precizinius srovės ir įtampos šaltinius, o taip pat ir specializuotus funkcinės patikros stendus.

4. Testo technologijų specialistas

Gilinasi, kaip teisingai patikrinti elektronikos komponentus arba visą gaminį. Taip pat rūpinasi, kad įranga, kuri tikrina kokybę, veiktų sklandžiai ir teisingai, jog atliktas testas būtų patikimas.

5. Kokybės laboratorijos inžinierius

Kokybės laboratorijos inžinieriaus pagrindinės funkcijos yra gili serijinės produkcijos gaminių analizė, kai gedimo negalima aptikti analizės asistentų turima įranga. Tokiai analizei reikalingos elektronikos, mechanikos, mechatronikos, metrologijos, medžiagotyros žinios. Šio specialisto atsakomybėje taip pat yra kliento gamybos linijoje nustatytų gaminamų automobilių elektronikos komponentų produktų gedimų analizė, garantiniu laikotarpiu pakeistų gaminių analizė ir reguliarūs, dažniausiai kasmetiniai, serijinių produktų pakartotinio sertifikavimo testai, kaip reikalauja automobilių pramonės standartai.

EE specialistų darbo diena UAB „Littelfuse LT“:

6. Elektronikos inžinierius

Projektuoja ir modeliuoja automobilių jutiklių (saulės, skysčio lygio, saugos diržo užsegimo ir kt.)  prototipus. Taip pat atlieka skaitmeninių ir analoginių jutiklių grandinės bandymus bei nustato, ar prototipas atitinka dizaino specifikacijas. Atsako į klientų, produkto inžinierių bei testavimo inžinierinių užklausas. Ištiria įrenginių gedimus ir siūlo sprendimus. Taip pat atsižvelgia į klientų reikalavimus parenkant tinkamą produktą. 

7. Inžinerinių projektų vadovas

Valdo naujus projektus nuo koncepcijos iki produkto paleidimo, koordinuoja skirtingas funkcijas atliekančios projekto komandos narių darbą. Stebi ir kontroliuoja laiką ir kaštus, paskirsto išteklius projektams ir atsiskaito vadovybei. Koordinuoja „APQP“ ir „Toll Gate Review“ veiklas. Prireikus, kartu su komandos nariais, parengia prevencinius ir korekcinius veiksmų planus. Bendrauja su klientu dalykiniais klausimais.

8. Testavimo laboratorijos inžinierius

Atlieka išdirbamų gaminių įvairius elektrinius, mechaninius, hidraulinius, temperatūrinius, vibracinius ir kitus bandymus pagal pateiktą planą. Bandymų atlikimui naudoja įvairius laboratorijoje turimus matavimo prietaisus bei bandymų įrangą. Rengia ir pateikia bandymų ir patikros ataskaitas. Laiku organizuoja laboratorijos įrangos patikrą ir remontą. Užtikrina, kad bandymai būtų atliekami pagal atitinkamus testų standartų reikalavimus.

9. Gamybinių procesų inžinierius

Užtikrina visapusiškai sklandų gaminių pagaminimo procesą. Rengia bei atnaujina technologinius proceso dokumentus, vadovaujantis kokybės, užsakovų ir kitais vidiniais reikalavimais. Analizuoja neatitikčių priežastis ir sąsajas gamyboje, teikia pasiūlymus neatitikčių kaštams mažinti. Kontroliuoja technologinę drausmę ir gaminamos produkcijos kokybę gamybos skyriaus padaliniuose. Atlieka eksperimentinius darbus, kai į gamybą įdiegiami nauji technologiniai procesai ir gaminami pramoniniai pavyzdžiai. Skaičiuoja materialinių sąnaudų normatyvus, technologinių procesų ekonominį efektyvumą.

10. Tiekėjų kokybės vystymo inžinierius

Užtikrina, kad visos produktų gamybai reikalingos medžiagos bei komponentai atitiktų reikalavimus ir būtų kokybiški. Vadovaujantis nustatytomis procedūromis bei metodikomis sprendžia kokybinius klausimus su tiekėjais, iškilusius praktinėje įmonės veikloje. Pildo ir analizuoja tiekėjų kokybės rodiklius bei atlieka dokumentų parengimą. Vykdo tiekėjų kokybės sistemos, produkto ir proceso auditus. Dalyvauja naujų produktų kūrimo komandiniame darbe. Remiantis automobilių pramonės bei vidiniais įmonės reikalavimais prižiūri, tikrina ir tvirtina tiekėjų kokybės dokumentus, skirtus prekės tinkamumo įvertinimui.

EE specialistų darbo diena UAB „Kitron“:

11. Produkto inžinierius

Tiesiogiai bendrauja su klientais dėl elektroninių gaminių surinkimo etapų bei visų inžinerinių klausimų ir sprendimų, klientai – tai pasaulinės kompanijos, kurios gamina naujos kartos gaminius, tiek greituosius traukinius, tiek medicinos įrenginius. Produkto inžinierius pirmas sužino apie būsimus naujausius produktus, kurie dar tik atsiras rinkoje. Be to, jis įvertina gaminio gamybos technologijas skaičiuojant pasiūlymus klientams. Rūpinasi ir sprendžia su serijinės gamybos procesu susijusius klausimus, pasinaudodamas elektronikos inžinerinėmis žiniomis siūlo efektyvinimo ir gerinimo idėjas, tobulina gamybos procesą. 

Produkto inžinierius taip pat ruošia detalią gamybinę dokumentaciją, pagal kurią gamybos skyriuje atliekamas elektroninio gaminio surinkimas. Atsiradus pakeitimams gaminyje, pavyzdžiui, keičiamas komponentas, specialistas kuruoja ir kontroliuoja pokyčių įgyvendinimą gamyboje. Kiekviena diena skirtinga, priklausomai nuo klientų gaminių, iššūkių ir kuruojamų projektų.

12. Procesų inžinierius

Tai konkretaus – paskirto – elektronikos gamybos proceso ekspertas. Atsakingas už sklandaus gamybinio proceso užtikrinimą, tobulinimą, efektyvinimą, naujų automatizuotų sprendimų įdiegimą gamyboje. Jiems tenka konsultuoti kolegas dėl gamybos proceso galimybių, paruošti procesą, parašyti programas prieš kiekvieno naujo gaminio gamybos startą. Procesų inžinierius apmokina operatorius, kaip dirbti su įrenginiu. Įrengimų prevencinė priežiūra, kalibravimas, gedimų identifikavimas ir remontas taip pat specialisto kasdieninė veikla.

13. Testavimo įrangos kūrimo inžinierius

Tai kūrybiškas darbas reikalaujantis įvairių kompetencijų. Inžinierius įvertinęs gaminio dizainą, klientams turi pasiūlyti gaminio testavimo galimybes ir sukurti testavimo įrangą, kuri užtikrintų aukštą elektronikos gaminių kokybės lygį. Tai projektinis darbas, kuris, priklausomai nuo projekto apimties – projektas gali būti trumpalaikis arba ilgalaikis – gali trukti apie pusmetį.

Testavimo inžinierių komandose pasiskirstoma užduotimis: vieni atsakingi už testavimo įrangos projektavimą, kiti už galutinio įrenginio surinkimą, treti – už programavimą. Kiekvienas iš inžinierių yra priskirto projekto lyderis bendrauja ir komunikuoja su klientais, komanda. Tokiame darbe daug iššūkių, daug kūrybos ir tik dėl bendrų komandinių elektronikos žinių gaunamas galutinis rezultatas.

14. Naujų produkto įvedimo (NPI) produkto inžinierius

Prieš pradedant serijinę gamybą, gaminamas kiekvieno naujo gaminio prototipas, kol jis atitinka serijinės gamybos reikalavimus bei užtikrinama kokybė ir efektyvus gamybos procesas. Visais šiais inžineriniais klausimais rūpinasi NPI inžinierius.

Specialistas analizuoja naujo produkto dizainą bei siūlo tobulinimus. Kuruoja ir kontroliuoja prototipų gamybą, kol išsprendžiami visi gamybiniai nesklandumai. Pasitvirtinus ir pereinant prie gaminio serijinės gamybos NPI produkto inžinierius kuruoja įdiegimo procesą. Taip pat rūpinasi gamybinės dokumentacijos ruošimu bei nuolatos bendrauja su užsakovais visais techniniais klausimais. NPI produkto inžinierius prisideda prie rinkoje atsiradusių naujų elektronikos produktų starto.

„Ateitis – elektronikams“ – tai nauja iniciatyva, kurios pagalba tikimasi per artimiausius dvejus metus padvigubinti naujų elektronikos inžinerijos studentų skaičių Kaune. Šią iniciatyvą pristatė penkios didžiausios elektronikos komponentų gamybos įmonės Kauno regione – „Continental Automotive Lithuania“, „HELLA Lithuania“, „Kitron“, „Teltonika“ ir „Littelfuse LT“ – kartu su Kauno miesto turizmo, verslo ir investicijų plėtros bei tarptautinės miesto rinkodaros agentūra „Kaunas IN“, Kauno technologijos universitetu (KTU) ir Kauno technikos kolegija (KTK).

Kauno technologijos universiteto informacija ir nuotrauka.