Automobilių ir elektronikos komponentų pramonė

Kaunas – neabejotinas Lietuvos inžinerijos pramonės lyderis. Istoriškai susiklostė, jog viena stipriausių jos sričių – elektronika. Pradžioje besifokusavusi į ryšių technologijas, per pastaruosius dešimtmečius, ypač keletą metų, elektronikos specialistų bazė Kaune pritraukia vis daugiau automobilių komponentų gamintojų dėmesio. Tiesa, automobiliams komponentus iš Kauno tiekia ir industrinių mašinų įrangos ir įrankių (IMET) pramonė, neapsiribojanti tik automobilių sritimi ir stipriai prisidedanti prie viso plataus gamybos sektoriaus modernizacijos virsmo. 

  • 64 automobilių ir elektronikos komponentų pramonės įmonės 
  • 3000srities specialistų
  • 49vid. automobilių ir elektronikos komponentų pramonės įmonės darbuotojų skaičius

Tiek elektronikos, tiek IMET sritys, nesvarbu, ar komponentus tiekiančios automobilių gamintojams, ar kitoms rinkoms, dažniausiai yra bendro gamybos procesų virsmo priekyje. Laiminčios dėl ilgalaikių XXI a. technologinių pokyčių (automobilių) gamyboje, šios sritys geras darbo sąlygas siūlo ne tik šiandien, bet ir puikią darbinių galimybių ateities perspektyvą. Priešingai, negu dažnai manoma, savo švara, didėjančiu ekranų skaičiumi, poilsio erdvėmis, taigi bendra darbine aplinka, gamybos (ypač elektronikos) erdvės vis mažiau skiriasi nuo biurų aplinkos. 

Sektoriaus populiariausi specialistai

CNC mašinų programuotojas-derintojas

CNC mašinų programuotojas-derintojas

CNC mašinos – tai modernios kompiuteriu valdomos staklės. Reikiamą produktą jos gali pagaminti iš įvairių medžiagų masės pagal 3D maketą.

CNC mašinas prižiūrintis specialistas turi mokėti naudotis programine įranga, valdančia šią mašiną, taip pat gebėti parinkti reikalingus papildomus įrankius.

Aukštos kvalifikacijos specialistai itin paklausūs Kaune veikiančiose metalo apdirbimo įmonėse, automobilių komponentų pramonėje.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: 900 – 1300 Eur (2022 birželio mėn. AFR inform.)

Elektronikos inžinierius

Elektronikos inžinierius

  • Projektuoja ir modeliuoja prototipus, atlieka skaitmeninio analogo ir jutiklių grandinės bandymus bei nustato, ar prototipas atitinka dizaino specifikacijas.
  • Atsako į klientų, produkto inžinierių bei testavimo inžinierių užklausas.
  • Ištiria įrenginių gedimus ir siūlo sprendimus.
  • Atsižvelgia į klientų reikalavimus parenkant tinkamą produktą.
  • Peržiūri EMC / ESD bandymo specifikacijas ir parengia bandymų planą.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: „Junior“ (iki 2 metų) 1000 – 1600  ir „Mid“ lygio (2–5 metai) 1600 – 2200 Eur, „Senior“ (nuo 5 metų) 2200 – 3000 Eur (2022 birželio mėn. AFR inform.)

Gamybos planuotojas

Gamybos planuotojas

Gamybos planuotojas įmonėje planuoja gamybos procesus ir skaičiuoja gamybos pajėgumus pagal gautus užsakymus. Taip pat jis yra atsakingas už medžiagų tiekimo laiku užtikrinimą, gamybos planų koregavimą pagal atsargų kiekius ir gamybos pajėgumus. Gamybos planuotojas įmonėje siūlo gamybos proceso optimizavimo priemones, analizuoja gamybos prastovų bei proceso planavimo silpnybes.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: 1000-1800 Eur (2022 birželio mėn. AFR inform.)

Gamybos/procesų inžinierius, technologas

Gamybos/procesų inžinierius, technologas

Šių specialistų specializacija – konkrečios pramonės šakos technologijos. Jų atsakomybės apima įrengimų gamyboje parinkimą, operacijų eiliškumą ir laikų nustatymą, srautų sudarymą; bendradarbiavimą su kitais įmonės skyriais dėl gamybos galimybių ir poreikių; gamybos maršruto

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: 1500 2300 Eur (2022 birželio mėn. AFR inform.)

Gamybos vadovas

Gamybos vadovas

Gamybos vadovas planuoja ir optimizuoja gamybos procesą, siekia užtikrinti geriausius gamybos rezultatus. Jis taip pat vadovauja gamybos proceso personalui, moderniose įmonėse skatina taikyti „Lean“ darbo principus, rūpinasi gamybos procesų tobulinimu. Mažesnėse įmonėse gali turėti ir daugiau vadybinių ar techninių atsakomybių.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: 3000 – 4500 Eur (2022 birželio mėn. AFR inform.)

Įrengimų priežiūros skyriaus vadovas

Įrengimų priežiūros skyriaus vadovas

Įrengimų priežiūros skyriaus vadovas organizuoja techninių įrengimų, gamybos mašinų periodinę priežiūrą, aptarnavimą ir remontą. Vadovauja šį darbą atliekantiems darbuotojams, teikia pasiūlymus, kaip tobulinti įrenginius.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: 2500 – 3500 Eur (2022 birželio mėn. AFR inform.)

Kokybės kontrolierius

Kokybės kontrolierius

Kokybės kontrolierius arba kokybės valdymo komandos nariai ir vadovas turi panašius tikslus – užtikrinti produkcijos gaminių kokybę. Šie specialistai sudaro planą, kaip įmonėje bus atliekama gaminių ir techninių įrengimų patikra. Taip pat ieško būdų, kaip tobulinti gamybos procesus, siekiant geresnės kokybės.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: 990 1600 Eur (2022 birželio mėn. AFR inform.)

„LEAN“ koordinatorius

„LEAN“ koordinatorius

Šis specialistas supažindina kolegas su „Lean“ sistemos darbo principais.

Įmonėse, dirbančiose pagal „Lean“ principus, kiekvienas darbuotojas atsakingas už įmonės operacijų ar gamybos procesų tobulinimą kokybės, darbų atlikimo trukmės, paprastumo ir kitose srityse. „Lean“ koordinatorius konsultuoja kolegas siekiant šių tikslų, dalijasi gerosios praktikos pavyzdžiais.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: 1500 – 2000 Eur , „Lean“ vadovo: 2200 2500 (2022 birželio mėn. AFR inform.)

Mašinų inžinierius/mechanikos inžinierius

Mašinų inžinierius/mechanikos inžinierius

Mašinų arba mechanikos inžinieriai įstaigoje yra atsakingi už technikos, įrangos, įrankių ir sistemų projektavimą, naudodami specialią programinę įrangą. Mašinų ir mechanikos inžinieriai bendrauja su klientais, kad išsiaiškintų jų poreikius, analizuoja duomenis, skaičiuoja išlaidas bei bendrauja su gamybos įmonėmis, kurios užsiima prototipų gamyba. Bendraudami su klientais, mašinų ir mechanikos inžinieriai turi galimybę įtraukti klientų komentarus į teikiamus pasiūlymus, analizuoti jau įmonėje sukurtus produktus ir juos testuoti. Gamyboje iškilus techninių ir technologinių problemų, ieško jų sprendimo būdų.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: 1200 2100 Eur priklausomai nuo patirties (2022 birželio mėn. AFR inform.)

Mašinų operatorius

Mašinų operatorius

Mašinų operatorius gamybos įmonėje prižiūri gamybos įrenginius ir mašinas. Darbuotojų atsakomybės ir kompetencijos smarkiai priklauso nuo to, kiek įmonė šiuolaikiška ir inovatyvi, taip pat nuo gaminamų produktų sudėtingumo. Kai kuriose įmonėse mašinų operatorius ar pamainos meistras gali atlikti ir vadybines funkcijas, vadovauti kitiems darbuotojams, kurie dirba su gamybos linija. Inovatyvesnėse įmonėse šiems specialistams tenka skirti dėmesį tik modernios gamybinės technikos valdymui ir priežiūrai bei gaminamų produktų kokybės kontrolei.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: 700 – 1200 Eur (2022 birželio mėn. AFR inform.)

Mechatronikos inžinierius

Mechatronikos inžinierius

Mechatronikos inžinierius įmonėje yra atsakingas už mechatroninių sistemų projektavimą ir modernizavimą, valdymo programų ir projektų dokumentacijos rengimą; mechatroninės įrangos diegimą, montavimą ir derinimą; mechatronikos praktinių uždavinių (problemų) sprendimą; mechatroninių sistemų ir įrangos eksploatavimą, esamos būklės vertinimą, gedimų šalinimą; mechatroninių gaminių gamybos technologijų kūrimą ir tobulinimą; inžinerinės veiklos ir verslo organizavimą bei verslo aplinkos vertinimą.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: 1350 – 2200 Eur (priklausomai nuo patirties, 2022 birželio mėn. AFR inform.)

Pakavimo operatorius

Pakavimo operatorius

Šie specialistai gamybos įmonėje yra atsakingi už produktų pakavimą. Dažnai pakavimo operatoriai atlieka ir dalinę kokybės užtikrinimo kontrolę, dirba su moderniais pakavimo ir spausdinimo įrenginiais.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: 750 – 1100 Eur (2022 birželio mėn. AFR inform.)

R&D inžinierius

R&D inžinierius

R&D – tai naujų produktų kūrimas (angl. research and development).

R&D inžinierius turi turėti pasirinktos pramonės šakos mokslinių žinių ir gebėti jas pritaikyti kuriant įmonės produktus. Didesnėse ar inovatyviose įmonėse šie specialistai dažnai tampa komandos dalimi, jungiančia vadovus su gamybos operacijų darbuotojais. Bendraudami su abiem pusėmis, R&D inžinieriai derina įmonės siekius ir galimybes kuriant naujus produktus. Taip pat R&D inžinieriai rengia naujų produktų techninius aprašymus, techninę dokumentaciją.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: „Junior“ (iki 2 metų) 1000 – 1700  ir „Mid“ lygio (2–5 metai) 1800 – 2500 Eur, „Senior“ (nuo 5 metų) 2500–3300 Eur (2022 birželio mėn. AFR inform.)

Technikas – mechanikas

Technikas – mechanikas

Technikai arba mechanikai prižiūri įprastinius gamybos linijos mechanizmus įvairių pramonės šakų įmonėse, rūpinasi kasdiene šių įrenginių priežiūra, pritaiko juos naujiems įmonės poreikiams.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: 1000  1500 Eur (2022 birželio mėn. AFR inform.)

Šaltkalvis

Šaltkalvis

Šaltkalvis, dirbdamas automobilių komponentų ar elektronikos įmonėje, prižiūri mechaninius įrenginius, atlieka detalių ir mazgų remonto darbus. Taip pat turi gebėti mechaniškai apdirbti arba perdirbti metalą ir mokėti analizuoti detalių ir mechanizmų brėžinius.

Mėnesinio atlyginimo vidurkis (neto) Kauno regione: 550 – 1200 Eur (2022 birželio mėn. AFR inform.)

Rodyti daugiau

Kur dirbti? Automobilių ir elektronikos komponentų pramonės įmonės Kaune:

Pateikite savo įmonės aprašymą

Kur tobulėti? Mokymo įstaigos

Naujienos