„Neapibrėžtumui tampant nauju mūsų gyvenimų moto, antrepreneriška filosofija yra vertinga bet kurioje gyvenimo srityje. Antreprenerystė yra kur kas daugiau, nei polinkis visame kame matyti pelno eilutę kaip proceso rezultatą. Tai platesnė savybių visuma, kuri suteikia žmogui daugiau erdvės ir laisvės, nesuvedant visko į tik pinigais išmatuojamą ekonominę naudą“, – sako Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanas dr. Justinas Kisieliauskas, kalbėdamas apie antreprenerystės įgūdžių naudą visiems – nebūtinai planuojantiems veikti verslo srityje.

Antreprenerystė yra apibūdinama kaip tam tikra filosofija, mąstymo būdas, skirtas idėjų kūrimui, įgyvendinimui, pokyčių inicijavimui – ją ugdant tobulinamas problemų sprendimas, kūrybiškumas, laiko, rizikos valdymas, tikslų siekimas, komandinis darbas, lyderystė ir daugybė kitų įgūdžių, kuriuos šiandien itin vertina darbdaviai, tikina dr. J. Kisieliauskas. Savo ruožtu šie įgūdžiai padeda organizacijoms plėtoti įvairias inovacijas.

„Gebėjimas kurti sąlygas inovacijoms ir pačias inovacijas ilgainiui užtikrina konkurencinį pranašumą. Ar tai būtų „Apple“, kuris į telefoną integruoja grotuvą, interneto naršyklę, fotoaparatą, o dabar ir pusėtiną dirbtinio intelekto vediną pašnekovą bei asmeninį sveikatos konsultantą, ar lietuviškasis „Vinted“, kuris kuria tvaresnio vartojimo pagrindu grįstą bendruomenę – visas tokias organizacijas sieja gebėjimas atrasti vertės horizontus ten, kur iki tol dar niekas nebuvo įžengęs“, – pasakoja pašnekovas.

„Minded“ – tarp geriausių Europos verslumo patirčių

Būtent tokių gebėjimų vystymui skirtas ir VDU prieš septynerius metus įkurtas verslumo kompetencijų ugdymo centras „Minded“, pelnęs pripažinimą Lietuvoje ir Europoje kaip unikali iniciatyva. Centras vykdo gretutinių studijų programą „Verslumo akademija“, kurią šalia pagrindinių studijų gali pasirinkti kiekvienas VDU studentas, nepriklausomai nuo specialybės. Programoje vystomos verslumo kompetencijos, studentai įgyja praktinių įgūdžių, kaip atpažinti ir realizuoti idėjas, spręsti problemines situacijas. Europos verslumo skatinimo apdovanojimuose „Verslumo akademija“ buvo pripažinta viena iš trijų geriausių patirčių žemyne nominacijoje „Investicijos į verslumo įgūdžius“.

„Minded“ studentai savo išmaniosios praktikos metu komandose sėkmingai įgyvendina projektus, skirtus spręsti realių verslo įmonių praktiniams iššūkiams ir įvairių institucijų, Lietuvos miestų ir miestelių socialinėms problemoms, bendruomeniškumui skatinti. Pastaraisiais metais studentų pastangų dėka, Išlauže buvo įrengta laisvalaikio erdvė moksleiviams, Vilkijoje – „Auksinio proto“ protmūšių punktas, Kybartuose – nauja sporto salė, Ariogaloje – organizuoti filmų vakarai miestelio jaunimui, o Babtuose – inkilų gamybos kūrybinės dirbtuvės moksleiviams bei inkilų kėlimo šventė miestelio bendruomenei. Ir tai tik dalis įgyvendintų bendruomenių projektų.

„Minded“ aktyviai bendradarbiauja su daugiau nei 80 įvairių verslo įmonių ir socialinių partnerių, kurie suteikia galimybę studentams praktikoje rengti įvairius projektus, dirbti su realiomis situacijomis ir prisidėti prie jau esamų produktų tobulinimo bei naujų produktų kūrimo. Tarp šių organizacijų – Kauno „Žalgiris“, „Hostinger“, „Kilo Health“, „Jorus“ ir daug kitų partnerių. Taip pat studentai turi galimybę bendrauti su įvairių organizacijų atstovais, savo srities profesionalais, kurie veda paskaitas, dalyvauja ekspertų ratuose bei vertina studentų darbus būdami komisijų nariais.

Glaudūs ryšiai yra užmegzti ir su įvairiomis organizacijomis, kuriančiomis verslumo ekosistemą Kaune – „KaunasIN“, „Kaunas Tech Park“, Inovacijų agentūros Kauno „Spiečius“, „Lietuvos Junior Achievement“ ir kitomis, kurių dėka mieste nuolat vystomi sėkmingi jauni verslai ir startuoliai. Darbas su realiomis verslo užduotimis bei glaudūs ryšiai su minėtomis verslumą kuriančiomis ir skatinančiomis organizacijomis padės studentams įgyvendinti didžiausią praktinį projektą studijose – įkurti savo įmonę.

Verslumo kompetencijų ugdymo centro „Minded“ veiklose jau yra sudalyvavę daugiau nei 1 tūkst. studentų bei pusšimtis moksleivių, sėkmingai išspręsta virš 100 įvairių praktinių iššūkių, o studentams talkina daugiau nei 30 patyrusių mentorių komanda. „Minded“ taip pat jau yra surengęs daugiau nei 30 kompetencijų ugdymui skirtų stovyklų.

Tarp daugybės sėkmingų „Minded“ absolventų – ir sukūrusieji stalo žaidimą „Kondigno“, pritaikytą ir akliesiems, kuris 2023 m. Kauno startuolių apdovanojimuose nugalėjo „Tvarių sprendimų kategorijoje“.

Absolventai – patrauklūs darbdaviams dėl įgytos praktinės patirties

Šiandien „Minded“ taip pat siūlo ir Kūrybinių inovacijų ir dizaino bakalauro studijų programą, kuri orientuota į praktiką: studentai įgyvendina projektus, bendradarbiaudami su verslo įmonėmis ir socialinėmis organizacijomis. Šios studijos yra paremtos analogiškais prestižinių pasaulio universitetų pavyzdžiais – Stenfordo, Harvardo, Oksfordo ir kitais, kur taikomi inovatyvūs verslumo ugdymo modeliai. Studijas apibendrina trys žingsniai – „Patirk, kurk ir veik“, kuriuos įveikę studentai ne tik taps startuolių ar iniciatyvų kūrėjais, bet ir pasikeis kaip asmenybės. Pusę programos turinio dėsto praktikai iš verslo įmonių ir partnerių organizacijų.

„Eidami į darbo rinką, „Minded“ absolventai gali jau parodyti labai konkrečius savo sėkmės atvejus ir taip pagerinti savo karjerą, būti patrauklesniais rinkoje, kadangi darbdaviams šiais laikais neužtenka vien žinių: jie klausia, kokia tavo patirtis, kokius projektus esi įgyvendinęs. Mūsų programa suteikia tam galimybę – tai vienas iš jos išskirtinių bruožų“, – pasakoja Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) verslumo kompetencijų ugdymo centro „Minded“ vadovas, doc. dr. Osvaldas Stripeikis.

„Verslo įmonės duoda studentams tam tikrus atvejus – problemas, kurias reikia išspręsti, arba užduotį sukurti, patobulinti tam tikrą produktą ar paslaugą. Taip pat tai gali būti socialinis iššūkis, kai studentai pasirenka miesto ar Lietuvos mastu aktualią socialinę problemą ir ją sprendžia. Galiausiai, trečiaisiais studijų metais, studentai imasi vystyti savo startuolius – pasirenka verslo idėją ir pritaikydami įgytas žinias sukuria savo jauną įmonę. Šios galimybės išskiria mūsų siūlomas studijas visos Lietuvos mastu“, – paaiškina doc. dr. O. Stripeikis, papildydamas, jog šioje programoje dėsto ne tik akademiniai ekspertai, bet ir verslo atstovai, socialiniai partneriai.

„EQ Thinking Model“: nuo asmeninio augimo iki idėjų įgyvendinimo

Pasak doc. dr. O. Stripeikio, „Minded“ studijų išskirtinumą įkūnija jų metu taikomas unikalus modelis, vadinamas „EQ Thinking Model“. Šis modelis studijas padalina į tris etapus: pirmajame studentams siekiama suteikti kuo daugiau patirties ir asmeninio augimo, antrajame – skatinti juos kurti idėjas, o trečiajame – įgyvendinti idėjas praktikoje.

„Pirmajame etape studentai išsiaiškina savo asmenines kompetencijas, mentoriai juos palydi, padeda augti, studentai pasineria į mokymosi procesą, iš kurio gimsta patirtis. Antrojo, kūrybinio etapo metu studentams suteikiami įrankiai atpažinti idėjas, vertinti, testuoti, atrinkti geriausias. O trečiasis yra orientuotas į praktiką: tam, kad mokymosi ciklas užsibaigtų, būtina idėją įgyvendinti realiame pasaulyje: kaip tam tikrą projektą, iniciatyvą arba sukuriant prototipą ar startuolį, o gal ir įmonę“, – pasakoja „Minded“ vadovas.

Per septynerius veiklos metus „Minded“ centras sulaukė įvairių tarptautinių įvertinimų. Europos Komisijos tyrimų konsorciumas „University-Business Cooperation in Europe“ „Verslumo akademiją“ įtraukė tarp 50 geriausių sėkmingo universitetų ir įmonių bendradarbiavimo pavyzdžių Europoje ir pasaulyje. Universitetų pramonės inovacijų tinklas (UIIN) pripažino „Minded“ sukurtą „EQ Thinking Model“ gerąja praktika tarptautiniu mastu.

Planuojamas verslo atstovų ir mentorių tinklas

Doc. dr. O. Stripeikio teigimu, šiuo metu vienas pagrindinių „Minded“ prioritetų yra bakalauro studijų programos veiklų tobulinimas, siekis siūlyti studentams kokybiškas paslaugas. Kuriamas naujas VDU mentorystės modelis, kuris, anot pašnekovo, bus itin novatoriškas – išsiskirs inovacijomis ne tik universitete, tačiau ir visos Lietuvos mastu.

„Tai bus mentorystės programa, kuri apibūdina, koks yra mentoriaus vaidmuo studijų procese. Mentorystė turi keletą lygmenų: ji gali būti individuali, komandinė ir organizacinė. Skirtinguose lygmenyse mentorių vaidmenys ir reikalingi įgūdžiai labai skiriasi, vienur gali labiau reikėti būti ekspertais, kitur koučeriais, dar kitur – prasmingais diskusijos dalyviais, besidalinančiais gyvenimiška patirtimi. Šalia to, planuojame sustiprinti „Minded“ mentorių bendruomenės tinklą, kurį sudarys verslo atstovai ir organizacijos mentoriai. Įmonės mato naudą mentorystės procesuose – būdami mentoriais mūsų programoje jie gauna naujausius įrankius ir tą patirtį jie gali perkelti į savo organizaciją. Be to, partnerių diegiamų procesų kokybės standartų sekimą ir palaikymą užtikrins reguliarios trumpalaikės mokymosi patirtys, po kurių bus suteikiamas pažymėjimas, viešai pasaulyje pripažįstamas formatas mikrokredencialai – pastarieji dabar pasaulyje yra ant bangos“, – pasakoja „Minded“ vadovas. Mikrokredencialų įgyvendinimą ir pripažinimą visos Europos versle bei institucijose neseniai parėmė ir Europos Sąjungos Taryba.

„Minded“ nuolat vykdo įvairius projektus, skirtus moksleivių ir studentų verslumo, antreprenerystės, kūrybiškumo kompetencijų ugdymui, aukštojo mokslo kokybės gerinimui. Šiuo metu centro vykdomų projektų dėmesio centre – Lietuvos regionų jaunimo aktyvaus pilietiškumo ugdymas, moksleivių psichologinis ugdymas ir užimtumas.

„Su į „Minded“ panašiomis iniciatyvomis teko susidurti nemažoje dalyje verslo studijų kryptį turinčių universitetų, pavyzdžiui, Bocconi universitete Italijoje ir Alto universitete Suomijoje. Esminis panašumas – kūrybiška ekosistema, kuriama per įvairius studijų patirties elementus, pradedant aplinka, užduotimis ir baigiant pačiu studijų organizavimo procesu. Visa tai sudaro palankias sąlygas drąsiai inovuoti, klysti ir mokytis tiek dėstytojui, tiek studentui. VDU „Minded“ yra sąlyginai jaunas darinys, kuriame dar nespėjo užgimti kitas Lietuvos vienaragis, tačiau čia, kaip ir kitose šalyse, ruošiamos išskirtinės antrepreneriškos asmenybės“, – tikina VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanas dr. Justinas Kisieliauskas.

Vytauto Didžiojo universiteto pranešimas spaudai