Gegužės 3 dieną prasideda priėmimas į Kauno technologijos universiteto (KTU) visų pakopų studijas. Priėmimas į Universitetą vykdomas elektroniniu būdu ir atskirais etapais.  

KTU priėmimą organizuojanti komanda akcentuoja, kad gegužės mėnesį skelbiami terminai svarbūs kelioms ketinančių studijuoti grupėms. Visų pirma – tiems, kurie apsisprendė studijuoti bakalaurą KTU ir nori užsitikrinti studijų vietą Universitete. Taip pat, dokumentus teikti kviečiami stojantieji į magistrantūrą bei tie asmenys, kurie po antrosios pakopos studijų ne Lietuvoje rengiasi stoti į KTU siūlomą doktorantūrą.

Pirmasis laiptelis į aukštąjį mokslą bakalauro ir vientisosios studijos

Pageidaujantys studijuoti bakalauro studijose, pirmiausia kviečiami pasinaudoti institucinio priėmimo galimybe, kuri atveria kelią iš anksto užsitikrinti studijų vietą.

Institucinis priėmimas į bakalauro studijas skirtas tiems, kurie jau yra įgiję vidurinį išsilavinimą. Stojantieji šiame etape gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Šiais metais mokyklas baigiantys abiturientai prašymų teikti pirmame etape negali, kadangi teikiant priėmimo prašymą reikia turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

KTU stojantiesiems šiemet siūlo 42 bakalauro ir 1 vientisųjų studijų programą, orientuotas į kokybišką ir visapusišką išsilavinimą, sėkmingą karjerą bei paklausią ateities profesiją.

Prašymai leisti dalyvauti institucinio priėmimo į studijas KTU konkurse priimami iki gegužės 28 d. 12 val. Priėmimo prašymas ir reikalingi dokumentai teikiami Priėmimo grupei Kaune, el. paštu [email protected], arba Panevėžyje, el. paštu [email protected].

Minimalūs priėmimo reikalavimai nustatyti pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, konkursinis balas – ne mažesnis kaip 5,4 balo. Daugiau informacijos apie priėmimo tvarką galima rasti čia.

KTU priėmimą organizuojantys darbuotojai primena, kad dalyvavimas instituciniame priėmime neužkerta kelio mėginti jėgas ir vėliau, prasidėjus bendram visų Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo procesui.

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas, tarp jų – ir KTU, startuos nuo birželio 1 dienos. Tuomet stojantieji galės prisijungti ir teikti prašymus LAMA BPO sistemoje. Ši data atvers galimybę rinktis studijas ir šių metų abiturientams, ir tiems, kurie ketina dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.

LAMA BPO priėmimo metu, greta jau realizuojamų programų, KTU siūlys rinktis dar 2 naujas bakalauro studijų programas, jei šios bus įregistruotos valstybės nustatyta tvarka. KTU Ekonomikos ir verslo bei Matematikos ir gamtos mokslų fakultetai stojantiesiems pristato Skaitmeninio verslo vadybą ir Technologijų fiziką.

Antroji pakopa magistrantūros studijos

Nuo gegužės 3 d. Kauno technologijos universitete pradedamas priėmimas ir į magistrantūros studijas. Pirmajame priėmimo etape prašymai priimami iki birželio 28 d. 12 val. Prašymai teikiami tik internetu, užsiregistravus KTU Magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje (MPIS).

Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos studijas ir atitinkantys priėmimo į magistrantūros studijų programas reikalavimus. Prašyme prioriteto mažėjimo tvarka galima nurodyti iki keturių pageidaujamų studijuoti studijų programų.

KTU stojantiesiems šiemet siūlo 54 magistrantūros studijų programas matematikos, informatikos, fizinių, inžinerijos, technologijų, sveikatos, socialinių, ugdymo, humanitarinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos ir menų krypčių grupėse.

Nuo šių metų priėmimas bus vykdomas ir į 2 naujas magistrantūros studijų programas, jei šios bus užregistruotos valstybės nustatyta tvarka.  KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas stojantiesiems pristato  Statinių informacinį modeliavimą ir projektų valdymą, o Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas – Mados inovacijų technologijas.

Daugiau informacijos apie priėmimo tvarką į KTU magistrantūros studijas galima rasti čia.

Siekiančiam mokslo daktaro laipsnio doktorantūros studijos

Ketinantiems studijuoti trečiojoje studijų pakopoje, KTU siūlo doktorantūros studijas technologijos, gamtos, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse, iš viso – 19-oje mokslo krypčių. Iš jų devyniose mokslo kryptyse doktorantai turi galimybę įgyti dvigubą mokslo daktaro laipsnį su užsienio mokslo ir studijų institucijomis.

Doktorantūra apima studijas, mokslinius tyrimus, daktaro disertacijos parengimą ir apgynimą. Baigusiems doktorantūros studijas ir apgynusiems daktaro disertaciją suteikiamas mokslo daktaro laipsnis.

Į doktorantūros studijas gali kandidatuoti asmenys, turintys magistro arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį.

Priėmimo dokumentų į KTU koordinuojamų mokslo krypčių doktorantūros studijas pateikimas ir registravimas vyks dviem etapais:
– gegužės 3-14 dienomis prašymus galės teikti tik tie kandidatai, kurie išsilavinimą įgijo užsienio aukštojo mokslo institucijose ir neturi diplomo pripažinimą Lietuvoje patvirtinančių dokumentų;
– visų kitų kandidatų prašymai bus priimami birželio 7–22 dienomis.

Stojimo prašymai teikiami tik internetu, užsiregistravus KTU Priėmimo į doktorantūros studijas informacinėje sistemoje.

Daugiau informacijos apie priėmimo į KTU doktorantūros studijas tvarką galima rasti čia

Pedagogo kvalifikacijai – profesinės studijos

Gegužės 3 dieną KTU skelbia priėmimą ne tik į laipsnį suteikiančias, tačiau ir į profesines pedagogikos studijas. Pastarosios skirtos asmenims, baigusiems bakalauro studijas, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet ketinantiems dirbti bendrojo ugdymo ar neformaliojo švietimo įstaigose. Priėmime gali dalyvauti asmenys, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją (baigę pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas arba antrosios pakopos studijas). Pirmajame priėmimo etape prašymai priimami iki liepos 14 d. 22 val. Prašymai teikiami tik internetu, užsiregistravus KTU priėmimo į profesines pedagogikos studijas informacinėje sistemoje (PPIS).

Siekiantiems vadovavimo meistriškumo MBA programa

KTU siūlo pasitobulinti ir vadovaujamą darbą dirbantiems asmenims. Jų dėmesiui – jungtinė KTU ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto MBA vadovų magistrantūros studijų programa, parengta siekiant padėti įveikti iššūkius, su kuriais tenka susidurti ryžtingiems ir talentingiems lyderiams. Programa pagrįsta šiuolaikiniais vadybos srities mokymo metodais, atitinka šiandieninius verslo rinkos ir visuomenės poreikius. Baigus studijas suteikiamas jungtinis ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto ir Kauno technologijos universiteto magistro diplomas. Daugiau apie studijų programą čia.