Paaiškėjo jau pirmieji šių metų pagrindinio priėmimo į universitetus ir kolegijas metu stojančiųjų skaičiai. 20 152 busimieji studentai gavo kvietimus studijuoti pasirinktoje mokymo įstaigoje. Kauno aukštosios mokyklos – tarp geidžiamiausiųjų.

Iš visų 25 717 prašymą studijuoti pateikusių asmenų (2020 m. – 29 431) bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus tenkino 21 503 asmenys (2020 m. – 23 924). Turinčių teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas yra 15 342 (2020 m. – 16 184). Iš jų – 9 824 šių metų abiturientai (2020 m. – 8 589). Šiemet bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestatus įteikė 19 600 abiturientų (2020 m. – 20 879).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesta 12 550 asmenų (2020 m. – 13 654): universitetuose – 8 411 (2020 m. – 9 226), kolegijose – 4 139 (2020 m. – 4 428). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 7 602 stojantieji (2020 m. – 8 617): universitetuose – 2 535 (2020 m. – 2 896), kolegijose – 5 067 (2020 m. – 5 721).

Gausiausio stojančiųjų būrio sulauks Vilniaus universitetas, kuriame sudaryti studijų sutartis kviečiami 4 247 asmenys. Į Vilniaus Gedimino technikos universitetą pakviestas 1 291 stojantysis, į Kauno technologijos universitetą – 1 269, į Vytauto Didžiojo universitetą – 1 200. Kolegijose daugiausia stojančiųjų kviečiama mokytis Vilniaus kolegijoje (1 909), Kauno kolegijoje (1 615) ir Socialinių mokslų kolegijoje (1 432).

Aukštosios mokyklos stojantiesiems šiemet pasiūlė 610 studijų programų (2020 m. – 618). Priėmimas įvyko į 568 studijų programas (2020 m. – 581), kuriose pasiektas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias leistinas studentų skaičius programoje.

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į Teisės studijų programą Vilniaus universitete (246), Programų sistemų programą Kauno technologijos universitete (193). Studijuoti Vilniaus universiteto Medicinos programoje kviečiami 169, Politikos mokslų – 156, Ekonomikos studijų programoje – 144 stojantieji.

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų vietų turėtų užimti į Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo studijų programą kvietimus gavę stojantieji (154). Kauno technikos kolegijoje studijuoti Automobilių techninio eksploatavimo kviečiami 77 asmenys, Vilniaus kolegijoje Bendrosios praktikos slaugą – taip pat 77. Kauno kolegijoje daugiausia kviečiama studijuoti Logistiką (71), Vilniaus kolegijoje – Reklamos vadybą – (69).

Šiemet pagausėjo norinčiųjų studijuoti ugdymo mokslų studijų programas. Į valstybės finansuojamas vietas pakviesta 569 asmenys (2020 m. – 541), į nefinansuojamas – 343 (2020 m. – 304). Daugiausia būsimų pedagogikos studentų tikimasi sulaukti Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogikos (121), Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos (104), Klaipėdos valstybinės kolegijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos (86) ugdymo studijų programose.

Tarp kviečiamųjų studijuoti – 1 777 stojantieji, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2020 m. – 2 301), iš kurių 1 326 – šių metų abiturientai (2020 m. – 1 739). Daugiausia šimtukininkų – 896 – kviečiami studijuoti Vilniaus universitete.

Įstojusiems į valstybės finansuojamas pedagoginių studijų vietas bus mokamos skatinamosios 300 eurų stipendijos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 200 eurų stipendijas 260 studentų. Jas galės gauti pirmakursiai, pasirinkę informatikos, inžinerijos ir matematikos studijas Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose veikiančiuose universitetuose ir kolegijose.

Žemės ūkio ministerija skyrė 89 stipendijas su žemės ūkio, miškininkystės, maisto, gyvūnų mokslu susijusias studijas pasirinkusiems pirmakursiams Vytauto Didžiojo ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetuose.

Nuo rugpjūčio 10 d. 8 val. iki rugpjūčio 12 d. 15 val. kvietimus gavę stojantieji kviečiami sudaryti sutartis su aukštosiomis mokyklomis.

Norite sužinoti stjančiųjų skaičių pagal mokymo įstaigas? Skaitykite apie tai LAMA BPO puslapyje.

Parengta pagal LAMA BPO informaciją.