Būsimi studentai kviečiami rinktis reikalingiausias, paklausiausias specialybes: pedagogikosslaugos ir informacinių technologijų. Priėmimas į šias studijų programas šiemet neribojamas. Numatoma priimti stojančiuosius, norinčius ir pasiruošusius studijuoti šiuos mokslus.

Pasirinkusiesiems slaugos, informacinių technologijų ir trūkstamiausias pedagogikos specializacijas aukštosiose mokyklose numatoma užtikrinti nemokamą mokslą.

Tokia valstybės parama suplanuota atsižvelgus į šių specialistų poreikį darbo rinkoje.

Stojimo reikalavimai

Į slaugos, informacinių technologijų ir trūkstamiausias pedagogikos specializacijas bus siekiama priimti visus stojančiuosius, atitinkančius stojimo reikalavimus. Stojant į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, reikalavimai yra tokie:

  • reikia būti išlaikius bent tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą. Minimali egzaminų išlaikymo riba – 16 balų;
  • stojant į universitetus, reikia surinkti bent 5,4 konkursinio balo, į kolegijas – bent 4,3 konkursinio balo;
  • stojant į universitetus, penkių iš privalomų mokytis dalykų geriausių metinių įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7, į kolegijas – ne mažesnis nei 6;
  • stojant į pedagogikos studijas, reikalingas ir teigiamas motyvacijos įvertinimas.

Į valstybės finansuojamas vietas, kaip ir stojant į visas kitas studijų programas, negali pretenduoti jau anksčiau pasinaudojusieji valstybės teikiamu finansavimu studijoms.

Stipendijos būsimiems mokytojams

Trūkstamiausios pedagogikos specialybės, į kurias priėmimas neribojamas ir įstojusiesiems numatomos specialios stipendijos, yra šios: matematika, fizika, chemija, biologija, technologijos, istorija, geografija, lietuvių kalbos ir literatūra, pradinis ugdymas bei specialioji pedagogika.

Įstojusiesiems į šias studijų programas preliminariai suplanuota 600 papildomų stipendijų.

  • 2022 m. įstojusiesiems į valstybės finansuojamas minėtų reikalingiausių specializacijų bakalauro pedagogikos studijas bei pedagogines gretutines studijas kas mėnesį numatytos 299 Eur (6,5 BSI) dydžio stipendijos.
  • Prioritetinių specializacijų pedagoginių profesinių studijų bei baigiamojo kurso bakalauro pedagogikos studijų ir pedagoginių gretutinių studijų studentams numatoma stipendijas didinti iki 506 Eur (11 BSI). Padidintas išmokas galės gauti tie, kurie turės sudarytą sutartį su savivaldybe, savivaldybės arba valstybine mokykla ir bus įsipareigoję baigus studijas ten dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį, ne mažiau kaip 0,7 etato.

Motyvacijos vertinimas

Visiems, stojantiems į pedagogikos studijų programas kolegijose ir universitetuose, reikalingas motyvacijos vertinimas. Tokiu patikrinimu siekiama įvertinti stojančiųjų apsisprendimą studijuoti ugdymo mokslus ir rinktis mokytojo karjerą.

Konkrečią motyvacijos vertinimo datą ir laiką stojantysis suderina su aukštąja mokykla, informacinėje LAMA BPO sistemoje pildydamas prašymą. Registruotis galima ir dar neturint brandos atestato.

Motyvacijos vertinimas bendrojo priėmimo metu vyksta nuo birželio 13 d. iki liepos 23 dienos. Papildomo priėmimo metu – nuo rugpjūčio 4 d. iki 5 d.

Plačiau apie pedagogikos studijas galima sužinoti interneto svetainėje mokysiu.lt.

Visi priėmimo žingsniai – internetu

2022 m. bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas vyksta nuo birželio 1 d. iki liepos 25 d. 12 val. Papildomas priėmimas – nuo rugpjūčio 3 d. iki 5 d. Stojimo prašymus teikti galima Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, jungiantis per LAMA BPO tinklalapį.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija