Startavo bendra Ekonomikos ir inovacijų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų talentų pritraukimo į Lietuvą iniciatyva, kuria siekiama, jog Lietuvos universitetai kurtų daugiau strateginės partnerystės projektų su Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų universitetais informacinių technologijų bei gyvybės mokslų srityse.

„Norime dirbti produktyviau ir sukurti aukštesnę vertę, uždirbti geresnius atlyginimus. Todėl privalome stiprinti aukštą pridėtinę vertę kuriančius informaciniu technologijų ir gyvybės mokslų sektorius. Lietuvą pasirinkę užsienio investuotojai sako, kad talentų pasiūla yra esminė atėjimo į mūsų šalį sąlyga. Todėl naujų talentų parengimas ir pritraukimas į pažangius sektorius tampa kritiškai svarbus, o  šalies mokslo įstaigų vaidmuo čia yra vienas kertinių“, – pabrėžia ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Pasak ministrės, iniciatyva siekiama sukurti Lietuvos ir Jungtinės Karalystės bei JAV aukštojo mokslo įstaigų dvigubų diplomų partnerystes informacinių technologijų (IT) ir gyvybės mokslų srityse. Tikimasi pritraukti talentingų jaunų žmonių iš užsienio studijoms ir tolesnei karjerai Lietuvoje, ypač – diasporos jaunimą, kitus studentus iš užsienio, įskaitant ES, Šiaurės Ameriką, Aziją.

„Siekiame didinti aukštojo mokslo tarptautiškumą. Akademinių ryšių su užsienio universitetais stiprinimas, gabių užsienio studentų ir pažangių pokyčių studijų procese siekiančių dėstytojų pritraukimas į Lietuvą yra strateginis tiek Vyriausybės, tiek šalies aukštųjų mokyklų tikslas. Dvigubų diplomų suteikimo galimybė leis su stipriais užsienio universitetais bendradarbiauti glaudžiau, padidins mūsų aukštojo mokslo patrauklumą užsienio studentams ir suteiks galimybes mūsų universitetams per šias partnerystes įgyti naujų žinių ir patirčių, vystant inovatyvias studijų programas. Tai prisidės ir prie geresnio Lietuvos universitetų įvaizdžio formavimo, žinomumo didinimo tarptautinėje aukštojo mokslo arenoje“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Susidomėjimą šia iniciatyva išreiškė ir verslo asociacijos, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) gyvybės mokslo srityse dirbančios įmonės, Lietuvos biotechnologijų asociacijos ir skaitmeninių technologijų sektoriaus (DigiTech) asociacijos INFOBALT nariai.

„Galutinis tikslas – ne tik pritraukti daugiau talentingo jaunimo į informacinių ir ryšių technologijų bei gyvybės mokslų sritis, bet kartu su verslo bei aukštųjų mokyklų pagalba motyvuoti jaunimą pasirinkti dirbti Lietuvoje jau veikiančiose ar investuojančiose įmonėse, prisidėti kuriant aukštos pridėtinės vertės ekonomiką“, – sako A. Armonaitė.

Devynių Lietuvos aukštųjų mokyklų, tarp kurių Vilniaus Universitetas, Vilnius Tech, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, pasiūlymus svarsto daugiau nei 20 Jungtinės Karalystės universitetų, tarp kurių yra „Russel“ grupės asociacijai priklausantys St. Andrews, Glasgow, Dundee, Liverpool universitetai, taip pat kiti britų universitetai, tokie kaip Goldsmiths, Lincoln ir kiti.

Rugsėjo mėnesį Jungtinės Karalystės ir JAV universitetams „Cormack Consultancy Group“ jau pateikė 25-is Lietuvos aukštųjų mokyklų pasiūlymus strateginės partnerystės programoms. Tikimasi, kad metų pabaigoje bus pasirašyti ne mažiau kaip 5 susitarimo memorandumai dėl dvigubų programų tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės ar JAV universitetų IT ir gyvybės mokslų srityse.

Bus siekiama sudaryti galimybę šių sričių studentams pagal Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų susitarimą bendru kreditų užskaitymo būdu išduoti Lietuvos aukštosios mokyklos kvalifikaciją suteikiantį diplomą ir užsienio šalies aukštosios mokyklos kvalifikaciją suteikiantį diplomą.

Šiuo metu Lietuva užsienio studentų pritraukia mažiau nei kitos ES valstybės narės.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija